Galerie Foltýn není e-shop, prodávám pouze přebytky ze své sbírky. Prezentovaná díla jsou v ní zařazena do kategorií a doplněna technickým popisem. Ručím za doplňující údaje a stav. Ceny jsou uvedeny bez nákladů na doručení.
Knihy a díla nevyžadující osobní shlédnutí kupujícím, zasílám poštou. Závažnější nákupy uskutečníme dle vzájemné dohody.

Galerie Foltýn is not an e-shop, I only sell surpluses from my collection.
The presented works are included in the categories and supplemented by a technical description. I guarantee additional data and status. Prices are without delivery costs. I send books and works that do not require personal viewing by the buyer by post. We will make more serious purchases by mutual agreement.

VSTUPTE   /   ENTER

nejlevněji zde

Pocitadlo Web4U.cz