Vizuální stylKaždá firma potřebuje ke své prezentaci přinejmenším logo, vizitky, dopisní papíry a razítko. To je základ, který kvalitně graficky zpracovaný umožňuje rozvíjet vizuální podobu firmy od vzhledu dalších firemních a reklamních tiskovin až po např. orientační tabule v objektu, vzhled pracovních kombinéz a firemních automobilů. Pomůžu Vám s postupným vytvářením těchto zákonitostí a pravidel, které se v ideálním případě zapracovávají do firemního design manuálu.

V obrazových ukázkách je stránka z Manuálu jednotného vizuálního stylu vytvořeného pro město Vyškov a ukázky vytvořených log a znaků.
Návrhy tiskovin


Tiskoviny, které mají představit Vaše výrobky nebo zboží zákazníkovi, podat návod k obsluze, podpořit prodej, prezentovat prodejní akce, seznámit se zaměřením firmy a s výsledky hospodaření Vám připravím od návrhu až po tisk. Součástí této práce je i určení ekonomického nákladu, volba papíru a rozsahu textu a obrazových příloh.Dvě z řady realizovaných obálek prospektů a katalogů pro firmu Quantum a.s. V sekci fotografické služby naleznete výchozí fotografie, které tvoří obrazový podklad tiskovin.

Přední, zadní strana a vnitřní dvoustrana prospektu čtvercového formátu firmy PotrusilInzerát do magazínu Design Trend a titulní strana katalogu ložnic Active f. Hanák s.r.o.Návrh firemních desek s výsekem klop.Návrh billboardu.
DTP, sazba a úpravy předloh


Navržené tiskoviny připravím pro tisk. Obrazovou část po digitalizaci upravím v profesionálních programech firem Adobe a Corel do co nejlepší podoby a zalomím s dodaným textem. Veškeré tyto práce jsou pod stálou kontrolou zákazníka formou korektur. Připravená data pro osvit archivuji na CD-ROM pro případné dotisky a další použití.

obrázek před zpracováním obrázek po zpracování
Ukázka počítačové úpravy snímku nadměrně velkého předmětu, který jsem kvůli jeho váze nemohl fotografovat v ateliéru
Digitální ilustrace
Nabízím tvorbu technických i výtvarných ilustrací do knih a časopisů, rozkreslení montážních postupů, mapek, schémat, grafů a spoustu dalších velmi názorných ilustrací.

řez sportovní botou pro f. Technoplast
Tato technická ilustrace ukazující technologické vrstvy sportovní obuvi byla vytvořena v počítači z černobílé fotografie.


Pomocí postupu digitalizace, digitální retuše a následným tiskem na velkoformátovém plotru můžu vytvořit repliku poškozené fotografie, barvotisku a starých tisků a obrazů.

Ukázka digitálního restaurování vodou a stářím poškozeného barvotisku - detaily z listu A1 před a po zásahu. Součástí práce je vytištění repliky 1:1 a předání CD s opraveným datovým souborem zákazníkovi. Restauroval: J. Foltýn