MALOVANÉ OBJEKTY, VYMEZOVÁNÍ PROSTORU, PARTITURY
Tak jako se mnou tři roky putovalo staré tažné lano, vozil jsem po jistou dobu s sebou plechovku světle šedého latexu (bílý by mohl způsobit expoziční problémy) a kus křídy. Potřeboval jsem je na zdůraznění, změnu a propojení prvků obrazu. Pro vymezení prostorů mně pak sloužila sada měděných plechů vytažených z krytu radiátoru topení.
Formálně mnohé výsledné snímky evokují práce land artu, earth a jiných „artů“ a nepochybně mě tato díla inspirovala. Především jsem ale potřeboval dané prostředí doplnit, nějak nově uspořádat, aby se na to dalo koukat a něco to říkalo.
Kresebné zásahy do zajímavých textur mě vedly k vytvoření několika obrazových partitur. Moje představa je, že jsou určeny pro jazzovou interpretaci. Jazz byl a je o svobodě a ty fotky snad můžou muzikantovi svobodný prostor k improvizaci dát.

ZPĚT