OBRAZY
Obrazy vznikají jako kombinace digitálního tisku ze středoformátového aparátu a „malby“ akrylovou barvou. Jde spíše o dotyky prsty od barvy, velkou inspirací k tomu byl způsob práce Adrieny Šimotové. Každý tento obraz je originál.
Dávný příběh, 2021
formát celého listu 74 x 58 cm. Tento obraz je připomínkou ukřižování Ježíše Krista s lotry po pravici a levici.
Krajina s torzem, 2021
formát celého listu 74 x 58 cm. Tento obraz je poctou Josefu Šímovi. Doufám, že by mně za takovou práci s barvou neurazil ruce :-) .
Také Bez názvu, 2021
formát celého listu 74 x 58 cm. Tento obraz je poctou obrazům Václava Boštíka, které často byly značeny jako Bez názvu a evokovaly cestu do světla. Zde jsem opatrně nahlédnul do duše stromu.
Magie lesa, 2021
formát celého listu 58 x 73,5 cm.
Magie stromů, 2022
formát celého listu 58 x 73,5 cm.
Magie stromů II, 2022
formát celého listu 58 x 73,5 cm.


ZPĚT